Một kế hoạch giá cả linh hoạt

Các quyền trọn gói hãy chọn ngôi nhà

Những kiểu trọn gói khác nhau, linh hoạt đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn

Dịch vụ đạt được nhiều hơn NaProxy chỉnh tùy
 • NaProxy Quản lý một khách hàng
 • NaProxy Số lượng lớn được lợi
 • NaProxy Chỉnh tùy dữ liệu và kéo dài thời gian
 • NaProxy Có thể mở rộng chức năng

Tại SAO lại chọn proxy NaProxy

 • NaProxy
  Hơn 90 triệu đặc vụ địa phương IP

  Chúng tôi cung cấp nguồn địa chỉ IP ổn định nhất.

 • NaProxy
  Bao phủ toàn cầu

  Địa chỉ IP của khu dân cư bao phủ hơn 190 địa điểm mà bạn có thể lấy từ bất cứ đâu.

 • NaProxy
  IP không bị chặn

  Tập trung vào việc mua nhà IP, và bạn sẽ không lãng phí thời gian trong việc khóa IP.

 • NaProxy
  Zero captcha

  Không cần xử lý vấn đề của captcha, giúp đỡ bạn tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp.

 • NaProxy
  Phiên chạy song song không giới hạn

  Mua nhà ở i.p., tận hưởng các dịch vụ mọi thứ rất phóng khoáng, gửi nó động phiên chạy công cụ vô hạn.

 • NaProxy
  Hỗ trợ dịch vụ 24/7

  Các chuyên gia IT hỗ trợ công nghệ 24/7.

Giải quyết vấn đề sử dụng của bạn

  NaProxy Contact us on Telegram
  NaProxy Contact us on Skype
  NaProxy Contact us on WhatsApp